Bliv medlem

Som medlem af We-Aid er du med til at støtte forretningsudvikling og børn og unges adgang til uddannelse i Somalia, som er et af verdens fattigste lande.

Du kan støtte på forkellig vis som medlem af We-Aid

Som firmapartner, der bidrager med økonomisk og teknisk støtte eller menneskelige ressourcer. Et firmamedlemskab af We-Aid bidrager til at skabe en følelse af fællesskab på arbejdspladsen og til at styrke firmaets brand både indadtil og udadtil. Læs mere om We-Aids nuværende firmapartnere

Som individuelt medlem, der bidrager med økonomisk støtte eller din frivillige arbejdskraft. Som medlem og frivillig i We-Aid bliver du en del af et fællesskab, der arbejder for en god sag. Du får nye relevante kompetencer og kan eksempelvis være med til at arrangere events eller være med til at designe nye projekter i samarbejde med vores somaliske partnere.

Meld dig ind i We-Aid ved at udfylde nedenstående formular: